Notice: Undefined index: image in /home/ifriends/domains/xn--l3cjaxjgebd1b4ac5b0d7a9oi4e7dud.com/storage/modification/catalog/controller/common/header.php on line 28 ต่อผมเพิ่มความหนาพร้อมเปลี่ยนสีผมและยืดยกโคนผมไม่ให้ฟีบลีบแบน

hairequipment, HAIR PRODUCT & HAIR EQUIPMENT FOR PROFRESSIONALSALON

ต่อผมเพิ่มความหนาพร้อมเปลี่ยนสีผมและยืดยกโคนผมไม่ให้ฟีบลีบแบน

  • ผลงาน
  • ต่อผม, สีผม, ยืดยกโคน

ต่อผมเพิ่มความหนาพร้อมเปลี่ยนสีผมและยืดยกโคนผมไม่ให้ฟีบลีบแบน

ต่อผมเพิ่มความหนาพร้อมเปลี่ยนสีผมและยืดยกโคนผมไม่ให้ฟีบลีบแบน

ขั้นตอนการทำ

ทำการ Pre Treatment ก่อนเพื่อปรับสภาพเส้นผมให้พร้อมกับการทำเคมี เพราะด้วยสภาพเส้นผมของลูกค้านั้นผ่านการทำสีสว่างและทำไฮไลมา เราจึงต้องทำการปรับค่า Ph ของเส้นผมก่อนและเติมโปรตีนเคราตินกลับเข้าไปสู่เส้นผมเพื่อช่วยทำให้เส้นผมนั้นแข็งแรงและสมบูรณ์ขึ้น หลังจากนั้นก็ทำการยืดยกโคน ให้โคนผมบริเวณรอบบนของศรีษะเปลี่ยนโครงสร้างคล้ายลักษณะตัว C เพื่อค้ำไม่ให้โคนผมฟีบลีบแบน ซึ่งได้นำเทคนิคและอุปกรณ์ตลอดจนผลิตภัณท์ที่ใช้ในการยกโคนผมนั้นนำเข้ามาจากประเทศเกาหลี

หลังจากทำการยกโคนผมเสร็จ ก็ทำการปรับค่า Ph ของเส้นผมอีกครั้ง แล้วจึงค่อยทำการเปลี่ยนสีผมให้ได้สีผมตามต้องการ โดยเริ่มจากยกระดับโคนผมที่งอกใหม่ให้มีระดับความสว่างเท่ากับสีเดิมที่ทำมา เสร็จแล้วจึงทำการเติมหรือฝังเม็ดสีผมเข้าไปอีกทีตั้งแต่โคนจรดปลายผม แล้วทิ้งเวลาประมาณ 30 นาที


เมื่อเสร็จขั้นตอนของการเปลี่ยนสีผมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็จะมาถึงขั้นตอนการต่อผมเพื่อเพิ่มความหนาให้กับเส้นผม โดยเราจะใช้เทคนิคการต่อผมแบบใหม่ล่าสุดในเมืองไทย ที่ไม่ดึงรั้งเส้นผมจริงให้ขาดหลุดร่วงและเรียงเป็นเส้นไม่ได้จับเป็นช่อเหมือนการต่อแบบสมัยเก่า นั่นก็คือการต่อผมแบบเทป ซึ่งร้านเรานำเข้ามาให้บริการกับลูกค้าเป็นเจ้าแรกในเมืองไทยกว่า 10 ปีที่ผ่านมา โดยเคสลูกค้ารายนี้ใช้ผมต่อไซด์ 25 สีสว่าง 1 แพคเท่านั้นในการต่อให้เนียน หลังจากต่อผมเสร็จก็จัดแต่งทรงได้ตามปกติ


คะแนนรวม : 1

We use cookies on our websites to deliver our online services. Details about how we use cookies and how you may disable them are set out in our Privacy Statement. By using this website you agree to our use of cookies. Privacy Policy | Terms & Conditions