hairequipment, HAIR PRODUCT & HAIR EQUIPMENT FOR PROFRESSIONALSALON

ล้างสีแว๊กเปลี่ยนสีข้ามโทนผมแห้งเสียพร้อมต่อผม

  • ผลงาน
  • ล้างสีแว๊กเปลี่ยนสีข้ามโทนผมแห้งเสียพร้อมต่อผม

ล้างสีแว๊กเปลี่ยนสีข้ามโทนผมแห้งเสียพร้อมต่อผม

ล้างสีแว๊กเปลี่ยนสีข้ามโทนผมแห้งเสียพร้อมต่อผมเพิ่มความยาวและหนาของเส้นผม

การล้างสีแว๊กออกจากเส้นผมนั้นเป็นเรื่องยาก เราจึงจำเป็นต้องเลือกผลิตภัณท์ที่ดีในการล้างสี พร้อมกับใช้ทฤษฎีสีตรงข้ามเพื่อหักล้างเม็ดสีที่ไม่ต้องการออก จึงจะได้สีผมที่เราต้องการ
คะแนนรวม : 0