hairequipment, HAIR PRODUCT & HAIR EQUIPMENT FOR PROFRESSIONALSALON

ยืดวอลลุ่มผมแห้งเสีย

  • ผลงาน
  • ยืดวอลลุ่มผมแห้งเสีย

ยืดวอลลุ่มผมแห้งเสีย

ยืดวอลลุ่มผมแห้งเสียภารกิจปฎิบัตการเปลี่ยน พันธะไดซัลไฟด์ (disulfide bond)
งงกันละซิ ⁉️
พันธะไดซัลไฟด์ (disulfide bond) คืออะไร ⁉️
พันธะไดซัลไฟด์คือ พันธะที่เกิดจากการเชื่อมต่อของกรดอะมิโนชื่อ ซิสเทอีน (cysteine) ซึ่งมีอยู่เป็นปริมาณมากภายในชั้นเคราทิน (keratin) ที่ห่อหุ้มเส้นผม
ปริมาณของซิสเทอีนที่จับตัวกันเป็นพันธะไดซัลไฟด์ ซึ่งเป็นตัวกำหนดรูปร่างเส้นผมว่าตรงหรือหยิก ทั้งนี้ลักษณะของเส้นผมยังเกี่ยวข้องกับรูปร่างของรูขุมขนด้วยเช่นกัน
กล่าวคือ ถ้ารูขุมขนเป็นรูปวงกลม จะเกิดพันธะไดซัลไฟด์ได้น้อย เส้นผมจะมีลักษณะเป็นเส้นตรง
แต่ถ้ารูขุมขนเป็นรูปวงรี จะเกิดพันธะไดซัลไฟด์มาก ทำให้เส้นผมมีลักษณะหยิก ยิ่งมีพันธะไดซัลไฟด์มากก็ยิ่งหยิกมาก
ในเมื่อพันธะไดซัลไฟด์เป็นองค์ประกอบหลักในการกำหนดรูปร่างของเส้นผม การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของผม ไม่ว่าจะเป็นการยืดผม (hair relaxing) หรือการเปลี่ยนผมหยิกให้เป็นผมตรง และการดัดผม (hair perming) หรือการเปลี่ยนผมตรงให้เป็นผมหยิก จึงมีหลักการสำคัญอยู่ที่การทำให้พันธะไดซัลไฟด์ในเส้นผมเปลี่ยนรูปแบบการเรียงตัว
ลูกค้าท่านนี้ลักษณะเส้นผมที่มีพันธะไดซัลไฟด์ค่อนข้างมาก แถมแห้งเสียนะดับ 10
วันนี้เราจะทำการเปลี่ยน พันธะไดซัลไฟด์มากให้เหยียดตรงแบบมีวอลลุ่ม ด้วยผลิตภัณท์ ATS MAX และสุดยอดอุปกรณ์เพิ่มวอลลุ่มให้กับเส้นผมอย่าง เครื่องดัดผมดิจิตอล Wave master ที่มีเทคโนโลยีล้ำสมัยที่สุดในขณะนี้ ดัวยฟังชั่นการทำงานสำหรับผมเส้นเล็กแห้งเสีย Low to high ด้วยอุณหภูมิ 80 องศา นาน 30 นาที
ผลออกมาสภาพเส้นผมเรียงตัวอย่างมีวอลลุ่ม ดูแข็งแรงขึ้นไม่แห้งเสียไปกว่สเก่า แถมยังดูพริ้วไหวมีความยืดหยุ่นมากขึ้นอีกด้วย 

คะแนนรวม : 0